Welkom

Welkom op mijn muze-blog naar aanleiding van de opleiding tot muzocoach. Daar ben ik gebeten door het muzovirus. Pas maar op... het is besmettelijk.

Ik ben Els, leerkracht in het lager onderwijs. Neem gerust een kijkje in de spiegel van mijn muzische wereld. Ontdek wat mijn erfgoed is, wat mij inspireert, ontroert, blij maakt, ... Snuister eens rond in mijn 'school met talent'! Hier vind je hoe we in onze school muzisch werken.


maandag 10 juni 2013

Groeien in cultuur


Op mijn blog heb ik vorig jaar al de conceptnota ‘groeien in cultuur’ voorgesteld. Ik heb eindelijk wat tijd gevonden om deze conceptnota eens grondig door te nemen. Hieronder kan je een korte samenvatting lezen. http://muzocoach1011els.blogspot.be/2012/05/cultuureducatie.html
Na de schokgolf van het rapport van Anne Bamford (onderzoek naar de kwaliteit van de cultuureducatie in het Vlaams onderwijs in 2006-2007 http://www.canoncultuurcel.be/beleid/onderzoek/86  ) groeide in 2012 vanuit het departement onderwijs en cultuur een conceptnota met als bedoeling een structurele samenwerking op poten te zetten.
Het doel van deze samenwerking is het creëren van voorwaarden opdat jongeren alle kansen krijgen om hun creatieve talenten te ontwikkelen en opdat er een levendige wisselwerking ontstaat tussen cultuur en onderwijs.

De conceptnota bestaat uit vier delen.
In deel twee worden de vier doelen uitgelegd. In deel vier worden actiepunten per doel geformuleerd. In mijn samenvatting gooi ik deze twee delen samen.

Deel 1 Visie op cultuureducatie                     
Cultuur = Leren = Gedeelde herinnering    = Kunst, erfgoed, media, leesbevordering = Ieder kind heeft recht op deelname aan culturele en artistieke activiteiten.
Cultuureducatie = ontwikkelen van de talenten en vaardigheden.
Voordelen van cultuureducatie:
+ een voorwaarde voor een blijvende evenwichtige identiteitsontwikkeling.
+ economische vooruitgang
+ zorg voor de natuur
+ sociale samenhang en cultuur.
+ duurzame samenleving

 Deel 2 Vier doelstellingen voor het Vlaams beleid + Deel 4 Actieplan
1.       Meer (grotere maatschappelijke belangstelling creëren) en betere (meer kwaliteit) cultuureducatie voor iedereen.

Actieplan
·         Onderzoek ‘cultuur in de spiegel’
·         Hervorming van het secundair onderwijs + DKO
·         Commissie oprichten om de bestaande beleidsinstrumenten te screenen, een kwaliteitskader te creëren en om het budget te bepalen.
·         Cultuureducatief aanbod creëren en projectwerking in scholen stimuleren (cultuur in elke klas DYNAMO3)
·         Iets doen aan de lage leesinteresse (boekenjuf, leeskaart)
·         Studiebezoek aan Finland (zij scoren heel goed in lezen)
·         www.lieverlezen.be
·         Sensibiliseringscampagne (dag van de cultuureducatie + kunstendag voor kinderen)
·         Prijs van de Vlaamse Gemeenschap.
·         Mijn kunst is top (Ketnet)
* INgeBEELD: platform voor mediawijsheid

2.       Culturele competenties van leerkrachten en cultuureducatieve professionals verkennen en versterken. >>> vorming en opleiding om de expertise te verhogen.

Actieplan:
             Leraar als cultuurleraar in plaats van participant
             Opleidingen en vormingen organiseren.
             Cultuureducatie binnen de lerarenopleiding grondig aanpakken
             Dynamodagen
             Lerarenkaart
             Databank voor cultuureducatie oprichten.

3.       Een brede leef- en leeromgeving creëren, zowel binnen als buiten school.

Actieplan:
             Brede school
             Infrastructuur aanpassen
             ICT-mogelijkheden in de klas verhogen.
             Onderzoeken van leesomgevingen.

4.       Artistieke talenten maximale ontwikkelingskansen bieden >>> professionele carrière voor artistieke toptalenten mogelijk maken door dit aan te bieden in het onderwijs.

Actieplan:
             Doorstroomopleidingen (en hervorming van DKO in 2014)
             Artistieke trajecten in het secundair onderwijs organiseren.
             Masterclasses voor jonge talenten organiseren.
             Topcultuurscholen oprichten.

Deel 3 Beleidsmatige verankering van onderwijs en cultuur

Door middel van bijvoorbeeld enkele samenwerkingsverbanden tussen onderwijs-cultuur en bvb. Canon Cultuurcel of bijvoorbeeld door netwerken uit te tekenen en te implementeren willen ze de beleidsafstemming op lange termijn verzekeren.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten