Welkom

Welkom op mijn muze-blog naar aanleiding van de opleiding tot muzocoach. Daar ben ik gebeten door het muzovirus. Pas maar op... het is besmettelijk.

Ik ben Els, leerkracht in het lager onderwijs. Neem gerust een kijkje in de spiegel van mijn muzische wereld. Ontdek wat mijn erfgoed is, wat mij inspireert, ontroert, blij maakt, ... Snuister eens rond in mijn 'school met talent'! Hier vind je hoe we in onze school muzisch werken.


vrijdag 4 mei 2012

Meer cultuur voor iedereen!

"Er bestaat een bloedband tussen kind en kunstenaar. Een kind is geen kunstenaar. En een volwassen kunstenaar is geen kind. Maar ze zijn allebei 'muzische mensen' en ze voelen allebei de innerlijke druk van een sturende muzische imperatief, spontaan geuit door het kind, artistiek geuit door de componist, de schilder, de dichter." Uit de conceptnota 'Groeien in cultuur'. Te downloaden op http://www.canoncultuurcel.be/nieuws/17637

 De conceptnota is een samenwerking tussen de Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Pascal Smet en werd voorgesteld aan de Vlaamse Regering als gedeelde visie, missie en doelstellingen naar kinderen en jongeren om hun creatieve talenten te laten ontwikkelen.

 De nota ‘Groeien in cultuur’ schetst de contouren van een gemeenschappelijk strategisch beleidskader én een eerste actieplan. Het eerste actieplan is de leidraad en geeft invulling aan vier strategische doelstellingen:
1. Meer en betere cultuureducatie voor iedereen.
2. Culturele competenties van leerkrachten en cultuureducatieve professionals verkennen en versterken.
3. Een brede leef- en leeromgeving creëren.
4. Artistieke talenten maximale ontwikkelingskansen bieden.

De conceptnota ‘Groeien in cultuur’ is een nieuwe stap in het proces om cultuureducatie te bestendigen als een wezenlijk onderdeel van het cultuur-, jeugd- en onderwijsbeleid in Vlaanderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten